Cyberpunk 2077

นี่คือเกมที่ว่ากันว่าจะเป็น Game of The Year 2019 กับเกมที่หลายๆคนตั้งความหวัง ผลงานเกมจากทาง CDProjekt Red ผู้สร้าง The Witcher ไตรภาค ที่ดองเค็มมานานถึง 6 ปี แต่ก็มีความคืบหน้าให้เห็นบ้างประปราย โดยตัวเกมถูกเซตให้เป็นเกม Action RPG เหมือน The Witcher แทบทุกประการ ตั้งแต่การเล่น การหาของ รับส่งเควสท์ในโลก Openworld รวมไปถึงลูกเล่นของฉากจบที่สามารถแตกออกไปได้หลายสายหลายทาง ตามการตัดสินใจของผู้เล่น